Bond adviseert PingProperties bij de financiering van het Joegoslavië Tribunaal.

Onlangs heeft PingProperties het 5/8e aandeel in haar PingProperties Trophy fund overgenomen van één van haar investeringspartners. Hierdoor is PingProperties zelfstandig en alleen eigenaar geworden van het Joegoslavië Tribunaal.

Sinds de aankoop van het complex in 2008 beschikte PingProperties over 3/8e deel van het wereldberoemde gebouw. Met de overname van het restant is PingProperties nu 100% eigenaar. Deze transactie illustreert het huidige beleid van PingProperties om grotere belangen te hebben in fondsen onder haar management.

Verlenging van de financiering
Sinds 2008 is het Joegoslavië Tribunaal gefinancierd geweest door FGH Bank. Medio 2018 is deze financiering overgegaan naar RNHB. De bestaande financiering, met RNHB, is gelijktijdig bij de bovengenoemde overdracht verlengd en uitgebreid.

Het Joegoslavië Tribunaal
Het PingProperties Trophy fund I bestaat uit één gebouw: het Joegoslavië Tribunaal. Dit wereldberoemde, rijksmonumentale gebouw van circa 20.000 m2 v.v.o. en 398 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarage fungeert sinds 1994 als internationaal strafhof met als doel het berechten van personen voor oorlogsmisdaden en schending van internationaal humanitair recht gedurende de Balkanoorlogen in de jaren negentig.