Corona en de keten van liquiditeit – betalingsuitstel

De Corona pandemie duurt inmiddels een jaar. In eerdere publicaties schreven we over de gevolgen voor kredietnemer en financier van een tekort aan inkomsten vanwege de pandemie.

Ons artikel van februari 2021 biedt een overzicht van onze eerdere publicaties over de gevolgen van de Corona pandemie:

https://bondadvocaten.nl/corona-en-de-keten-van-liquiditeit-een-jaar-verder/

Betalingsuitstel – de Tijdelijke wet Betalingsuitstel en de Corona Monitor

In deze korte bijdrage geven we een korte update over de Tijdelijke wet COVID-19 SWZ en JenV, die ook wel de Tijdelijke wet betalingsuitstel wordt genoemd.

Daarnaast geven we een update naar aanleiding van de meest recent gepubliceerde cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken over betalingsuitstel en over financiering met overheidssteun.

Verlenging Tijdelijke wet betalingsuitstel (Tijdelijke wet COVID-19 SWZ en JenV)

De Tijdelijke wet COVID-19 SWZ en JenV is sinds december 2020 van kracht. Deze wet beoogt ondernemingen, die in de kern gezond zijn, maar vanwege Corona liquiditeitsproblemen ervaren, te beschermen tegen faillissement en tegen uitwinning van vermogensbestanddelen.

In het wetsvoorstel was de werkingsduur van deze tijdelijke wet nog beperkt tot 1 februari 2021. Omdat de gevolgen van de Corona pandemie bleven aanhouden, werd deze termijn al snel opgerekt tot 1 april 2021. Om met de recent in werking getreden wet homologatie onderhands akkoord (de WHOA) bij te dragen “aan het voorkomen van vermijdbare faillissementen van ondernemers met betalingsproblemen die als gevolg van de COVID19-uitbraak zijn ontstaan” is de werkingsduur inmiddels verder verschoven naar 1 juni 2021.

In onze publicatie van februari 2021 geven we en beknopt overzicht van de werking van deze wet, waaronder de mogelijkheid om een aanvraag van faillissement uit te stellen en om uitwinning van zekerheden op te schorten of beslagen op te heffen. Ook gaan we in dat artikel kort in op de WHOA.

Nederlandse banken: betalingsuitstel en financiering met overheidsgarantie

Om tegemoet te komen aan betalingsproblemen door een tekort aan inkomsten vanwege de Corona pandemie, heeft een groot aantal Nederlandse banken hun cliënten betalingsuitstel verleend. Daarnaast bieden de Nederlandse banken door de overheid gegarandeerde financieringen.

De Corona Monitor van 5 maart 2021 geeft hierover de meest recente cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens deze tweede Corona Monitor van 2021 hebben de banken aan 129.000 bedrijven uitstel van aflossing geboden voor een totaalbedrag van EUR 3,1 miljard. Omdat het gaat om de cijfers van 2020, zijn deze niet bijgewerkt ten opzichte van de cijfers van 29 januari 2021.

Daarnaast is aan 8.051 bedrijven voor een totaalbedrag van EUR 2,8 miljard leningen verstrekt die gedekt zijn door een overheidsgarantie. Anders dan in de eerdere Corona Monitor, zijn hierin nu ook de cijfers meegenomen van de reguliere (niet Corona gerelateerde) BMKB regeling.

https://bondadvocaten.nl/covid-19-financiering-met-overheidsgaranties-een-aantal-voorbeelden-en-aandachtspunten/

Uiteraard bestaat het speelveld van financiers niet alleen uit Nederlandse banken. Gezien de diversiteit aan financiers kan de omgang met liquiditeitsproblemen ook aanzienlijk verschillen. In onze bijdrage van februari 2021 vindt u enkele voorbeelden van zowel de verschillende typen financiers als de mogelijkheden bij betalingsproblemen en covenant breaches.

Tot slot

Bond Advocaten helpt kredietnemers en financiers graag om kredietdocumentatie te beoordelen en, waar nodig, aan te passen aan de huidige omstandigheden of om samen te zoeken naar andere op maat gesneden oplossingen. We doen dat met oog voor de wederzijdse belangen en zoveel mogelijk met instandhouding van een goede relatie. Want ook na deze pandemie, zullen goede relaties en vertrouwen tussen financiers en kredietnemers essentieel zijn om ondernemingen (weer) te laten floreren.

Wij hanteren op maat gemaakte afspraken over kosten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Recent Posts