De impact IFRS 16 op uw financiële convenanten – is uw onderneming er klaar voor?

Ondernemingen die rapporteren onder IFRS dienen per 1 januari van dit jaar hun huur- en leaseverplichtingen op te nemen in hun balans als schuld. Het onderscheid tussen financiële lease en operationele lease is daarmee komen te vervallen.

Voor ondernemingen met veel huurverplichtingen, zal de balans er anders uit gaan zien. Financiële verplichtingen en de vaste activa op de balans gaan omhoog. Huurkosten gaan van “operationele kosten” naar “afschrijvingskosten” en “rente” zonder dat dit invloed heeft op de netto winst of de totale cash flow van de onderneming.

Als uw onderneming een financiering heeft met financiële convenanten is het van belang om te kijken wat de invloed van IFRS 16 is op financiële ratio’s is. Wanneer de ratio’s veranderen dan kan gekozen worden voor aanpassen van de convenanten. Een alternatief is om de aanpassing onder IFRS niet mee te nemen voor de berekening van de convenanten. Wel is het zo dat de onderneming dan elke keer voor de financiering een aparte berekening moet maken. Dit wordt ook wel de “Frozen GAAP” oplossing genoemd.

Capfit en Bond Advocaten bieden u vrijblijvend en kosteloos een workshop, aan om eens te sparren over dit onderwerp en bijbehorende vragen:

  • Wat is voor uw onderneming de invloed van IFRS 16 op de financiële ratio’s?
  • Wat zijn de voordelen om de kredietdocumentatie aan te passen?
  • Wat komt er bij deze aanpassingen kijken en welke andere aanpassingen zijn nodig?

Ook als uw onderneming overweegt om over te stappen naar IFRS kunnen Capfit en Bond Advocaten uw van dienst zijn met deze transitie op financieringsgebied.

Recent Posts