Transactiepraktijk

Transactie-praktijk

Bond Advocaten assisteert en adviseert u als cliënt van begin tot het einde van een financieringstransactie. Onze diensten bestaan onder meer uit:

  • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van lenings-overeenkomsten, zekerheden en andere door de geldnemer aan te leveren zaken (besluitvorming en OR advies indien van toepassing);
  • het begeleiden van (commerciële) onderhandelingen overfinancierings-documentatie;
  • het begeleiden en organiseren van een closing;
  • het adviseren en begeleiden gedurende de looptijd van de financiering (waivers, aanpassingen etc.)
832a0184_resized2
832a0107_resized

Adviespraktijk

Advies-praktijk

Bond Advocaten adviseert over alle aspecten die gerelateerd zijn aan een financiering, zoals bijvoorbeeld:

  • Zijn zekerheden rechtsgeldig gevestigd naar Nederlands recht of is een kredietovereenkomst bindend getekend?
  • Nederlandsrechtelijke aspecten van een garantie, borgtocht, hypotheek, of de verschillende vormen van pandrecht.
  • Hoever reikt de zorgplicht verplichting van een bank?
  • Kan een bank het krediet zomaar opzeggen als de kredietovereenkomst dat toelaat?
  • Is er werkelijk sprake van een ongecommitteerd krediet? Wat zijn de bijzonderheden in een kredietovereenkomst?

Ons advies geven wij desgewenst in de vorm van een legal opinion

Meer informatie?

Meer informatie?