Bond adviseert ING en Rabobank over rente-hedging bij financiering aardwarmte- en warmtenetwerkprojecten

Asset finance
Financiële derivatentransacties

Bond adviseert ING en Rabobank over rente-hedging bij financiering aardwarmte- en warmtenetwerkprojecten

Bond heeft ING en Rabobank geadviseerd over de contractdocumentatie en overige juridische aspecten van renteswaps in verband met de financiering van geothermieproject HVC Aardwarmte Maasdijk en Warmte Netwerk Westland. Dit is het grootste Nederlandse aardwarmteproject tot nu toe. Het project zal met ongeveer 45 MWth – 60 MWth bijdragen aan de duurzame warmtevoorziening voor circa 80 kwekers, wat een groot deel van zuidwestelijk Westland beslaat. Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens. Met aardwarmte als duurzame bron van warmte voor telers en woningen draagt de sector bij aan het fors verlagen van de Nederlandse CO2-uitstoot zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Andere betrokken financiers zijn BNG, Triodos Bank en A.S.R. Verzekeringen.

Financial close van de transactie vond plaats op 13 december 2022. Het was de eerste keer dat zoveel financiers betrokken zijn bij een Nederlands geothermieproject. Met de financiering is een bedrag van ongeveer EUR 115 miljoen gemoeid. HVC is de ontwikkelaar van de geothermiebron. Door financial close komen investeringsmiddelen vrij voor de start van een nieuw geothermieproject Polanen, met boorlocatie in Monster.

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 48 gemeenten en 8 waterschappen. HVC’s kerntaken zijn naar eigen zeggen: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘aardgasvrij’ en de verduurzaming van het afvalbeheer.

Naast Bond waren Stek (lead counsel van de financiers) en Rebel (financieel adviseur van de sponsors) als adviseurs betrokken.

Voor meer informatie over het project, zie:

https://www.aardwarmtemaasdijk.nl/nieuws/vijf-banken-en-verzekeraars-betrokken-bij-financiering-hvc-aardwarmte-maasdijk-en-warmte?utm_source=Linkedin+HVC&utm_medium=Linkedin+HVC&utm_campaign=Linkedin+HVC&utm_id=Linkedin+HVC&utm_term=Linkedin+HVC&utm_content=Linkedin+HVC